Follow Kabalyeroboys

Friday, May 22, 2015

KB Special Video: Motel Time Part 1

Reactions: 

KB Story: Father Figure

Reactions: 
Ulila na sa magulang si Gil, dahil namatay ang nanay nito nang siya ay ilang buwan pa lang pinapanganak. Dahil ang iisang anak lang siya.

Tanging ang tatay nalang niya nagpalaki sa kanya. 

Madalas ay iniwan na muna siya sa kapitbahay upang makapagtrabaho ang tatay nito.Kaya halos lumaki siya parang walang magulang nag aalaga sa kanya. Sapat lang ang kinikita nang kanyang tatay bilang construction workers para makaraos sa araw araw na buhay.  Sana makaraos siya. 

KB Image Set: Slick and Shiny

Reactions: 


Thursday, May 21, 2015