IF WE ACCIDENTALLY POST YOUR PERSONAL VIDEO, SEND US AN EMAIL AT alvs232010@gmail.com FOR IMMEDIATE REMOVAL.

If the "Mobile Version" doesn't work. Try using the "Web Version" link below.

Tuesday, March 31, 2015

KB Special Video: Foreigner Buddy

Reactions: 

KB Story: Roy

Reactions: 
Anim na taon lamang ako noon pero natatandaan ko pa at nararamdaman ko pa hanggang ngayon sa aking katawan ang init at hangin ng bawat tanghali noon sa piling ni Roy. Natatandaan ko pa rin kung ano ang amoy ng maruming tshirt na suot niya na may magkahalong langis ng kotse at lupa dahil sa paghiga niya sa ilalim ng sasakyan kapag may ginagawa o may hinihigpitan siyang turnilyo doon. Twenty years old pa lang si Roy noon. Pero sa edad kong anim, ang tingin ko sa kanya ay isa nang mama. 

Kapit-bahay namin siya, anak ng teacher sa public high school na si Mrs Abad. Mabait siya sa akin. Lagi siyang nakangiti at kinukuwentuhan niya ako minsan kahit abala siya sa sira niyang sasakyan. Ako ang taga-abot niya ng mga iba-ibang sukat ng wrenches at iba pang tools na gamit niya. Bawat abot ko sa kanya ng gagamitin niya ay tumitingin siya sa mata ko at sinusuklian niya ako ng ngiti. Guwapo si Roy. Pinapanood ko ang mukha niya pati ang buo niyang katawan habang nagme-mekaniko siya. Kaya nakatala na sa isip ko kung paano gumalaw ang kanyang kamay, kung paano niya isinasampa sa bumper ng kotse ang isa niyang paa habang ginagawa niya ang makina. Kung paano niya pahirin ng langisan niyang kamay ang pawis niya sa noo.

Minsan ay hindi ko napapansin na tinatawag na niya ako ng dalawang beses para ipaabot ang kailangan niyang wrench dahil nakatitig ako sa pantalon niya. Kinukuwentuhan ko siya ng kung anu-anong kuwento para bumagal ang gawa niya dahil gusto kong magkasama pa kami ng mas matagal ng mga tanghaling iyon. Pinapangakuan naman niya ako ng ice cream kung magi-stay ako at tutulungan siya sa pag-aabot ng anumang kailangan niya tulad ng lumang diyaryo na hihigaan niya pag papailalim na siya sa kotse. Itinuturo niya sa akin ang iba-ibang tawag sa engine parts, pati nga pangalan ng mga gamit niya sa pagme-mekaniko ay alam ko nang lahat. 

Monday, March 30, 2015

Sunday, March 29, 2015

Saturday, March 28, 2015